K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl

  przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę pomieszczenia znajdującego się na parterze holu głównego hali „Arena Sanok” przeznaczonego na prowadzenie działalności usługowej w zakresie medycyny sportowej, rehabilitacji leczniczej.

  Nie podlega Ustawie
  koniec: 21.09.2020, 10:00, rozstrzygnięcie: 21.09.2020, 10:30 (nierozstrzygnięty), kontakt: Roman Mól 134659119

  Przetarg  nieograniczony

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę pomieszczenia  znajdującego się na parterze holu głównego hali widowiskowo -sportowej „Arena Sanok” przeznaczonego na prowadzenie działalności usługowej w zakresie medycyny sportowej , rehabilitacji leczniczej.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21-09-2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4 , Dom Sportowca Błonie – pok. świetlica. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie   w hali „Arena Sanok” na parterze holu głównego.

  Lokal o łącznej powierzchni: 21,00 m2 

  Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną , wod.-kan., c.o wraz z umeblowaniem

  Działalność  usługowa w zakresie medycyny sportowej.

  Cena wywoławcza: 13,50 zł/m2.

  Wadium: 283,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy  50/100). Wadium stanowi równowartość  miesięcznego  czynszu  liczone  wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej.  Wadium za lokal  należy wpłacić na rachunek bankow  nr 41864200022001006782090003   najpóźniej do dnia 18-09-2020 roku.

  UWAGA!!! Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT .  

  Informacji o przetargu łącznie z udostępnieniem go do oglądania udziela kierownik hali p. Roman Mól   tel. 13/46-59-119 w godz. od 8:00 do 14:00.

  Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu.

  Regulamin przeprowadzenia przetargu  do wglądu u Zamawiającego.Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.

   Z przetargu wyklucza się oferentów:

  -  którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,

  -  z którymi MOSiR Sanok rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.

   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Olga Osękowska
  Publikacja dnia: 03.09.2020, 08:28
  Dokument oglądany razy: 106
   
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Sanoku