K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2018 r.

  Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 22 stycznia września 2018 r.

  W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowsiko Zastepcy Kierownika Działu Obsługi Obiektów Sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku.

  /pliki/1-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 marca 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku

  /pliki/2-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 8 marca 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia bezzwrotnego zadatku dla grup zorganizowanych korzystjących z usług Domu Sportowca "Błonie"

  /pliki/3-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 16 maja 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia zmian w zarzadzaniu n r4/2011 z dnia 24.06.2011 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w stołowce w Domu Sportowca "Błonie"

  /pliki/4-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 1 czerwca 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia godzinowej ewidencji czasu pracy Pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku/ karta ewidencyjna czasu prac.

  /pliki/5-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 22 sierpnia 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia Rejestru Pracy Ratowników Wodnych oraz Dziennika Zdarzeń w Centrum Rehabilitacji i Sportu

  /pliki/6-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/7-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/8-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/9-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/10-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/11-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/12-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/13-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/14-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 7 września 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  /pliki/15-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 21 września 2018 r.

  W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku

  /pliki/16-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 20 września 2018 r.

  W sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej z Bieszczadzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zawartą w dnia 20.09.2018

  /pliki/17-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 12 października 2018 r.

  W sprawie wprowadzania " Szczególnej Instrukcji Kasowej dla Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku "

  /pliki/18-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 12 października 2018 r.

  W sprawie ustalenia pogotowia kasowego w MOSiR Sanok

  /pliki/19-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 26 października 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektu krytego w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku

  /pliki/20-2018.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 31 października 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia Analizy Zagrożeń w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku

  /pliki/21-2018.pdf

   

  Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 09.11.2018r

  w sprawie: wprowadzenia promocji „Twoje Urodzinowe Pływanie” w Centrum Rehabilitacji i Sportu.

  /pliki/Zarzdzenie urodziny.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 23/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 05.11.2018r

  w sprawie: wprowadzenia promocji „Happy Hours” w Centrum Rehabilitacji i Sportu.

  /pliki/Zarzdzenie - happy h.pdf

   

   

  Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 05.11.2018r

  w sprawie: wprowadzenia promocji „Gorąca Sauna” w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku.

  /pliki/Zarzdzenie sauna.pdf

   

  Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 22.11.2018r

  w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartość kwoty 30.000 Euro

  /pliki/Zarzadzenie 25.2018.pdf

   

  Zarządzenie nr 26/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 23.11.2018r

  w sprawie przyjęcia i wprowadzenia w MOSiR Sanok Regulaminu pracy komisji przetargowej

  /pliki/Zarzdzenie nr 26.2018.pdf

   

  Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 28.11.2018r

  w sprawie powołania Zakładowego Zespolu Reagowania Kryzysowego oraz organizacji systemu zarządzania kryzysowego w MOSiR

  /pliki/Zarzdzenie nr 27.2018.pdf

   

  Zarządzenie nr 28/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 10.12.2018 r

  w sprawie : wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Centrum Rehabilitacji i Sportu

  /pliki/28-2018.pdf

   

  Zarządzenie nr 29/2018 Dyrektora MOSiR w Sanoku z dnia 14.12.2018 r

  w sprawie : udziały wybranych elementów organizacyjnych systemu SWA i SWO - MOSiR w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 17.12.2018

  /pliki/29-2018.pdf

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Artur Mycio
  Publikacja dnia: 18.12.2018
  Podpisał: Artur Mycio
  Dokument z dnia: 18.12.2018
  Dokument oglądany razy: 521
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Sanoku